Flagudlejning.dk og verdensmålene


Flagudlejning.dk kan af gode grunde ikke forholde sig til alle 17 verdensmål - selv om vi gerne ville -
men vi arbejder på at redegøre for de mål vi kan.

Juleministeriet.com og de 17 verdensmål
Juleministeriet.com 17 Verdensmål

1. Afskaf fattigdom i verden
2. Stop sult
3. Sundhed og trivsel
4. Kvalitets uddannelse
5. Ligestilling mellem kønnene
6. Rent vand og sanitet
7. Bæredygtighed, energi
8. Anstændige jobs
9. Industri, innovation og infrastruktur
10. Mindre ulighed
11. Bæredygtighed byer og lokalsamfund
12. Ansvarligt forbrug og produktion
13. Klimaindsats
14. Livet i havet
15. Livet på land
16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
17. Partnerskaber for handling